BẤT NIỆM TỰ NIỆM bất niệm tự niệm là bước đầu để bảo đảm được vãng sanh

: BẤT NIỆM TỰ NIỆM :
bất niệm tự niệm là bước đầu để bảo đảm được vãng sanh..
Trong kệ niệm phật.. Hoà thượng trí tịnh nói :
Niệm phật đến niệm lực được tương tục,
Mới đúng nghĩa chấp trì danh
Mà đức thế tôn dạy..
Trong kinh.. A DI ĐÀ..
Nguyện ngày an lành đêm an lành..đêm ngày sáu thời đều an lành.. Bốn mùa qua lại hằng an lành.
NGUYỆN NGÔI HỘ PHÁP THƯỜNG ỦNG HỘ..
NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI ĐẠI TỪ ĐẠI BI A DI ĐÀ PHẬT..

14 thoughts on “BẤT NIỆM TỰ NIỆM bất niệm tự niệm là bước đầu để bảo đảm được vãng sanh

  1. Đào Nguyễn

    _()_ NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT _()__()_ NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT _()__()_ NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT _()_…Xem thêm

    Reply
  2. Michael Nguyen

    _(((*)))_Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật_(((*)))__(((*)))_Nam Mô Long Hoa Pháp Hội Đại Thượng Phật Bồ Tát_(((*)))__(((*)))_Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật_(((*)))_…Xem thêm

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *