Bão tan trời lại sáng Tròn 1 năm đã trôi qua Tiếp Cốt Phương vẫn trước sự lựa chọn hoặc là bán cho một thương gia nước ngoài hoặc cứ để ảo diệu trong nghi hoặc của mọi người

Bão tan trời lại sáng .
Tròn 1 năm đã trôi qua Tiếp Cốt Phương vẫn trước sự lựa chọn hoặc là bán cho một thương gia nước ngoài hoặc cứ để ảo diệu trong nghi hoặc của mọi người.
Có một thực tế hiển nhiên là bệnh nhân bị gãy xương dùng Tiếp Cốt Phương rút ngắn được 2/3- 1/2 thời gian liền xương.
Một thực tế hiển nhiên nữa không thể phủ nhận là : Tròn 1 năm qua có thêm hàng trăm cụ già bị gãy cổ xương đùi trên mọi miền đất nước được cứu sống.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *