Bằng giả thật, bằng thật giả, và cuộc chiến không cân sức của các nhà quản lý giáo dục- phần 3

Hai là cách thức dạy, học và thi cử của ta quá cổ lỗ, không phù hợp với cơ chế thị trường, nơi mà cái gì cũng có thể mua và bán. Có người hỏi, dùng các loại bằng giả ấy thì làm sao làm được việc thật? Vấn đề lại ở chỗ khác. Một là, làm việc ở một số nơi không dùng văn bằng học vấn mà dùng một loại văn bằng khác không có tên trong danh mục quản lý của nhà nước, đó là bằng lòng. Hai là giữa nhà trường và xã hội còn cách xa nhau lắm. Học thì nhiều nhưng áp dụng vào nghề nghiệp thì có những ngành chẳng được bao nhiêu. Thành thử chỉ cần học lỏm thôi vẫn làm được việc. Đó cũng là điều mà các nhà khoa học hoạch định chương trình và nội dung đào tạo nên suy nghĩ thêm. Để đấu tranh ngăn chặn việc sử dụng Văn bằng chứng chỉ bất hợp pháp, đến nay, ngoài chủ trương tiếp tục thanh kiểm tra Văn bằng chứng chỉ, bộ giáo dục và đào tạo đã chuẩn bị ban hành quy chế quản lý Văn bằng chứng chỉ mới, sửa đổi. Trong cuộc hội thảo đầu tháng 6 vừa qua, nhiều ý kiến đã được trao đổi. Và hai biện pháp tình thế đã xác định. Một là bộ thống nhất mẫu Văn bằng chứng chỉ giao cho các trường tự in Văn bằng chứng chỉ cho trường mình. Hai là, năm 2002 tới sẽ tăng cường thêm tính bảo mật trong kỹ thuật in Văn bằng chứng chỉ. Hai biện pháp này xem ra chưa có thể giúp các nhà quản lý cải thiện được tình hình. Bởi vì với biện pháp thứ nhất sẽ xuất hiện cảnh, trăm hoa đua nở, trong việc in bằng. Có thể sẽ là trường trường in bằng rồi đến nhà nhà in bằng. Liệu các loại văn bằng giả có nhờ thế mà hoàn thiện thêm công nghệ? Biện pháp thứ hai xem ra tích cực hơn. Nhưng tại sao không để quản lý ở tầm vĩ mô như nhà nước độc quyền in giấy bạc mà lại giao cho các trường, để rồi mạnh ai nấy làm, hiện đại lấy công nghệ bảo mật của mình? Và khi ai cũng làm bảo mật thì liệu tính bảo mật có còn đáng kể? Cuối cùng cả hai biện pháp liệu có chống được loại văn bằng giả thật nói trên? Vì vậy đúng như báo chí đã nhận xét, bộ giáo dục và đào tạo vẫn chưa có biện pháp triệt để trong vấn đề này. Hà Nội tháng 6 năm 2001.

Trần Kim Anh- Tri Thức Trẻ – Số 74 tháng 8 năm 2001

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *