Bạn yêu thương chăm sóc người khác chúng sanh khác được nhiều

Bạn yêu thương, chăm sóc người khác, chúng sanh khác được nhiều. Thì bạn tạo được cảnh lành. Thì bạn lại càng dễ truyền cảnh lành đó đi, lại tạo ra nhiều cảnh lành hơn.
Truyền đi cảnh lành thì nhiều cách. Dễ thấy thì khoe hình, clip, kể truyện, sáng tác bài hát, viết sách, làm thành phim… nếu cảnh lành đủ lớn như tịnh hóa ác nghiệp đủ lớn, truyền thiện nghiệp đủ lớn thì nhiều khi thành giàu có, nổi tiếng, sung sướng, được yêu mến.. luôn. Quan trọng là tạo ra cảnh lành đẹp đến đâu.
Như Titanic mà không có hướng thiện sẵn sàng chấp nhận hiểm nguy để yêu thương, chăm sóc, cứu, từ chạy xuống khoang tàu đang chìm để cứu chàng trai, đến sẵn sàng nhường tấm ván cho cô gái được sống, thì chắc phim đó có thể thành phim porn, hai là chắc cũng không kiếm được hơn 2 tỷ dollar doanh thu, một trong những bộ phim doanh thu cao nhất thế giới.
Nên khi người ta cần nhận từ bạn thiện nghiệp lớn mà bạn cho được thì thành cảnh lành lớn. Như bác sĩ chữa khỏi ca khó thì dễ được tôn vinh, tin cậy. Học sinh làm được bài khó được khen ngợi, cử đi thi..
Còn có những người khi người khác cần nhận thiện nghiệp các loại chút đã không cho được mà còn sanh tâm ác. Vậy là hóa ra cảnh dữ. Tưởng tượng phim lúc Jack đang ở khoang dưới tàu đang chìm, Rose trên tàu nói sorry, Jack. Hay lúc trên ván tàu, Jack nói sorry, Rose. Vậy hóaa ra là thành phim kinh dị, dã man.. gì rồi.
Chưa cần làm thiệt nữa, giờ thử suy nghĩ coi nếu là bạn thì có đủ can đảm suy nghĩ sẽ làm giống vậy, cố cứu chưa hay cũng đang nhẩm nhẩm tính tính mấy cách giống như sorry Jack, sorry Rose rồi. Mà nghĩ thiện còn chưa nổi thì làm sao thể hiện ra rung động thiện đó qua nhiều cái khác như thân khẩu ý, tác phẩm, sản phẩm, dịch vụ.. được.
Phật cũng có dạy:
Kinh Luận Đại Trượng Phu
“Những người không có đức tin, dẫu có đồ ăn dở mà có kẻ đói đứng trước mặt, họ vẫn chẳng thí, huống là những vật tốt đẹp khác.
Có hai người gặp kẻ hành khất đến xin. Cả hai cùng buồn lo: một người thì lo sợ người ta xin mất của, người kia thì lo cho có được thứ gì để cho. Tâm trạng lo tuy đồng, nhưng quả báo khác nhau: người có lòng hảo tâm thì sanh về cõi Trời hưởng an vui vô tận, kẻ bỏn xẻn thì đoạ vào cõi Ngã Quỷ chịu khổ khó biết.”
Nên hãy truyền thiện nghiệp bằng nhiều cách, nhiều kiểu sao cho ra cảnh lành càng lớn. Còn không cho được, thì không ra cảnh lành, mà có thể còn ra cảnh dữ như trên. Như nói love you người ta no thanks là cũng thấy không ra cảnh lành, hạnh phúc. Hay bán hàng dô dô mà người ta chê, không muốn mua thấy cảnh dữ nghèo khó, khổ sở, thiếu thốn rồi.
Còn tạo ra cảnh lành, càng truyền được cảnh lành nhiều tốt, quả báo thiện càng nhiều tốt. Như làm ra sản phẩm, dịch vụ người ta thích, hạnh phúc, được lợi, càng nhân lên nhiều sản phẩm, dịch vụ đó, lại càng được sướng.
Nên tại sao hay có cảnh hoàng tử cứu công chúa, A cứu B.. vì đó thể hiện thiện nghiệp lớn, cứu khổ cứu nạn được, biến cảnh dữ thành cảnh lành.
Thấy cảnh khổ mà truyền thiện nghiệp cho ra cảnh lành được, bớt khổ thì là tạo phước.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *