BẠN BÈ VÀ ĐƯỜNGTHI, Bài xướng :, ĐỂ DÀNH, Em vẫn là em,của để dành , Đói lòng tôi chỉ dám loanh quanh, Đành…

BẠN BÈ VÀ ĐƯỜNGTHI
Bài xướng :
ĐỂ DÀNH
Em vẫn là em,của để dành
Đói lòng tôi chỉ dám loanh quanh
Đành thôi kiên nhẫn chờ khi chín
Đâu nỡ đang tâm hái lúc xanh
Những ngại mưa đông rơi rụng quả
Thầm lo nắng hạ xác xơ cành
Làm vườn nỗi khổ nào ai biết
Sợ một ngày kia trái chẳng lành .!
ĐH
Bài họa:
CỦA VÔ TẬN
Trời đất lung linh cảnh để dành
Tơ vàng lảng đảng vẫn vây quanh
Bay bay muôn vẻ đùa mây tím
Bàng bạc ngàn phương phủ sắc xanh
Mang mác hồn thơ lan tỏa nhánh
Ngọt ngào điệu phú ngát đưa cành
Có đi mang chút niềm nhung nhớ
Nhắn gửi dùm ta cõi mộng lành .
PHAN HIỀN ĐỨC
(Hậu Giang)


Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100012305107179

2 thoughts on “BẠN BÈ VÀ ĐƯỜNGTHI, Bài xướng :, ĐỂ DÀNH, Em vẫn là em,của để dành , Đói lòng tôi chỉ dám loanh quanh, Đành…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *