BẠN BÈ VÀ ĐƯỜNG THI, Bài xướng :, XIN QUYỀN SỞ HỮU, Có mảnh vườn riêng mãi đắn đo , Xin quyền sở hữu lại…

BẠN BÈ VÀ ĐƯỜNG THI
Bài xướng :
XIN QUYỀN SỞ HỮU
Có mảnh vườn riêng mãi đắn đo
Xin quyền sở hữu lại thêm lo
Xuề xòa bà bảo : ôi đồ nhỏ
Khe khắt cô rằng : ý của to
Đi tới đi lui, mình tính toán
Ngồi chờ ngồi đợi, họ quanh co
Làm ăn bộ phận không đồng loạt
Trên đã cho rồi… dưới chửa cho!
ĐH
Bài họa:
TRAO QUYỀN SỞ HỮU
Miếng chéo nhà em tưởng khó đo
Lâu ngày bỏ trối nghĩ mà lo
Thoạt trông cứ tưởng là còn bé
Nhìn kĩ thì ra ấy cỡ to
Đạt lại đạt đi thì có giãn
Rà lùi rà tới cũng không co
Còn chưa ưng ý xin lên tiếng
Chịu khó đợi chờ… chỉnh sửa cho .
ĐỖ QUỚI
(Quảng Ngãi)


Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100012305107179

2 thoughts on “BẠN BÈ VÀ ĐƯỜNG THI, Bài xướng :, XIN QUYỀN SỞ HỮU, Có mảnh vườn riêng mãi đắn đo , Xin quyền sở hữu lại…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *