BẠN BÈ VÀ ĐƯỜNG THI, Bài xướng :, TỰ TÌNH, Ta về tái tạo lại vườn hoang, Này chốn thiên thai giữa núi ngàn, Vui…

BẠN BÈ VÀ ĐƯỜNG THI
Bài xướng :
TỰ TÌNH
Ta về tái tạo lại vườn hoang
Này chốn thiên thai giữa núi ngàn
Vui thú điền viên riêng một cõi
An nhàn hưởng lạc với điền trang
Trông sao đón gió … màn đêm xuống
Ngắm nguyệt ngm thơ … ánh nắng tan
Kết ái thâm giao cùng bạn hữu
Ô ! Đời tớ thế thật là sang .
DƯƠNG ĐÌNH NAM
(Quảng Ngãi)
Bài họa:
TỰ TÌNH
(Y đề)
Lỡ vận thôi đành chốn rẫy hoang
Bạn cùng gió bãi với trăng ngàn
Niềm vui phong kín…vào đôi chén
Nỗi nhớ dâng đầy…lật mấy trang
Nhân nghĩa vương mang còn hội ngộ
Ân tình cảm lụy dễ hòa tan
Sông sâu, núi cách, lòng không cách
Dẫu có đôi bờ cũng muốn sang .
ĐH

3 thoughts on “BẠN BÈ VÀ ĐƯỜNG THI, Bài xướng :, TỰ TÌNH, Ta về tái tạo lại vườn hoang, Này chốn thiên thai giữa núi ngàn, Vui…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *