BẠN BÈ VÀ ĐƯỜNG THI, Bài xướng:, NHỚ NGÀY GIỖ TỔ, Về hưu nay được bốn năm rồi , Buồn cũng có buồn, vui cũng…

BẠN BÈ VÀ ĐƯỜNG THI
Bài xướng:
NHỚ NGÀY GIỖ TỔ
Về hưu nay được bốn năm rồi
Buồn cũng có buồn, vui cũng vui
Vui bởi bạn bè còn luyến nhớ
Buồn vì ngày tháng cứ lui cui
Vần thơ tếu táo vơi cô quạnh
Ngòi bút vu vơ đỡ ngậm ngùi
Giỗ tổ nhớ ngày ôn kỷ niệm
Cùng ai xẻ ngọt với chia bùi .
NGUYỄN CHÍN
(Sài Gòn)
Bài họa:
HOA TÌNH KỶ NIỆM *
Mới đó mà nay cách biệt rồi
Người về phương ấy có gì vui?
Phố phường nhộn nhịp chờ sum họp
Nương rẫy quạnh hiu chạnh cút cui
Cám nghĩa đệ huynh lòng nhớ nhớ
Nặng tình thi hữu dạ ngùi ngùi
“Hoa Tình” kỷ niệm xin lưu giữ
San sẻ cho nhau những ngọt bùi .
ĐH
* HOA TÌNH tập thơ tác giả NC xuất bản
năm 2015.


Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100012305107179

3 thoughts on “BẠN BÈ VÀ ĐƯỜNG THI, Bài xướng:, NHỚ NGÀY GIỖ TỔ, Về hưu nay được bốn năm rồi , Buồn cũng có buồn, vui cũng…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *