BẠN BÈ VÀ ĐƯỜNG THI, Bài xướng:, NÀO AI BIẾT ?!, Đã mấy thu rồi bao lá rơi , Hàng cây nghiêng bóng lặng bên đời,…

BẠN BÈ VÀ ĐƯỜNG THI
Bài xướng:
NÀO AI BIẾT ?!
Đã mấy thu rồi bao lá rơi
Hàng cây nghiêng bóng lặng bên đời
Níu từng nhung nhớ nương trời rộng
Vịn những niềm riêng tựa biển khơi
Ngày cứ âm thầm mưa nắng gọi
Đêm hoài lắng đọng gió sương lơi
Ngàn năm sau nữa nào ai biết ?!
Đã mấy thu rồi bao lá rơi !
TRƯƠNG THỊ TIỀN
(Quảng Ngãi)
Bài họa:
NÀO AI BIẾT ?!
(Y đề)
Thu về hoa lá có còn rơi?
Ai hứa thương ai trọn một đời
Cứ ngỡ thuyền kia đà ghé bến
Nào ngờ đò nọ sắp ra khơi
Ông Tơ hữu ý…duyên vừa thắm
Bà Nguyệt vô tình… nợ đã lơi
Nhắm mắt cho lòng thôi quạnh vắng
Thu về hoa lá có còn rơi ?!
ĐH


Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100012305107179

4 thoughts on “BẠN BÈ VÀ ĐƯỜNG THI, Bài xướng:, NÀO AI BIẾT ?!, Đã mấy thu rồi bao lá rơi , Hàng cây nghiêng bóng lặng bên đời,…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *