BẠN BÈ VÀ ĐƯỜNG THI, Bài xướng:, LỐI MÒN, Từ khi lạc bước cõi ta bà, Cay đắng trăm điều lẫn xót xa, Giữa…

BẠN BÈ VÀ ĐƯỜNG THI
Bài xướng:
LỐI MÒN
Từ khi lạc bước cõi ta bà
Cay đắng trăm điều lẫn xót xa
Giữa biển vô thường nghe gió dạt
Bên lề cát bụi dẫm sương sa
Nương thuyền sinh tử bao mùa sóng
Ẩn bến trần ai mấy nguyệt tà
Ngẫm…luân hồi vui chỉ tạm
Ngày về chốn ấy chẳng riêng ta…!!
THẠCH THẢO
(Đak Lak)
Bài họa:
LỠ CHUYẾN
Mang thân nam tử lại không bà
Lỡ chuyến đò tình vội tách xa
Ta nhớ tưởng chừng cơn nắng hạn
Ai vui như thể hạt mưa sa
Hòa ca mấy bản khi trăng xế
Xướng họa đôi câu lúc bóng tà
Đã quí nhau rồi xin giữ mãi
Người về trống vắng…một mình ta.!!!
ĐH


Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100012305107179

2 thoughts on “BẠN BÈ VÀ ĐƯỜNG THI, Bài xướng:, LỐI MÒN, Từ khi lạc bước cõi ta bà, Cay đắng trăm điều lẫn xót xa, Giữa…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *