BẠN BÈ VÀ ĐƯỜNG THI, Bài xướng :, BÁO HỶ, Mừng lễ vu qui gái “Út Viên”, Đàng trai “Út Lập”đẹp lương duyên , …

BẠN BÈ VÀ ĐƯỜNG THI
Bài xướng :
BÁO HỶ
Mừng lễ vu qui gái “Út Viên”
Đàng trai “Út Lập”đẹp lương duyên
Tháng ba mười một-trầu cau kết
Mười chín tháng tư-tơ tóc nguyền
Hồ – Nguyễn chỉ hồng xe mối chặc
Lập – Viên cầm sắt tết cung bền
Rượu hồng hai họ mừng thay pháo
Mong trẻ vẹn toàn chữ báh niên .
HỒ THẾ PHẤT
(Bình Định)
Bài họa:
MỪN HỶ
Xuân qua hè đến trước huê viên
Trời đất giao hòa vốn đã duyên
Đào-liễu từ khi đơm mộng ước
Phượng-loan nay đã vẹn lời nguền
Với anh mộng lớn lòng chưa thỏa
Nhưng chị sắc son dạ vẫn bền
Mừng hỷ đôi vần thơ họa chúc
Gia đình hạnh phúc đến thiên niên .
ĐH


Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100012305107179

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *