Bài xướng :, LỠ THÌ CON CHỮ, Vườn thơ lắm bạn – Có mà không !, “Tri kỷ hoa” em thiếu đất trồng , Hạ lại xuân…

Bài xướng :
LỠ THÌ CON CHỮ
Vườn thơ lắm bạn – Có mà không !
“Tri kỷ hoa” em thiếu đất trồng
Hạ lại xuân qua sầu mực đọng
Thu tàn đông đến quạnh đèn chong
Cầu thơ nhịp lỗi hoen tờ thắm
Ngõ trúc bùn chan chạnh bến lòng
Héo nụ tầm xuân duyên lãm thúy
Lỡ thì con chữ – Bút long đong .
TUYẾT NHUNG
(Bình Định)
Bài họa:
XIN ĐỪNG LỠ
“Tấc đất tấc vàng” Há để không
“Hoa em” Nên để…? Cũng nên trồng
Trăng hờ hững mãi nên dần khuyết
Đèn đợi chờ hoài cứ phải chong
Duyên với thi nhân đà biết mặt
Nợ cùng nữ sĩ thấu sao lòng?
Lỡ thì con chữ xin đừng lỡ …
Đã quí nhau rồi- mấy cũng đong .
ĐH


Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100012305107179

One thought on “Bài xướng :, LỠ THÌ CON CHỮ, Vườn thơ lắm bạn – Có mà không !, “Tri kỷ hoa” em thiếu đất trồng , Hạ lại xuân…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *