Bài thơ mới ra lò của Ba tôi CẢM XU C Tư đa i tan dâ n dươ i nă ng hanh Cơn đau trâ n chiê n tâ n công tha nh

Bài thơ mới ra lò của Ba tôi.
CẢM XÚC
-Tứ đại tan dần dưới nắng hanh. -Cơn đau trận chiến tấn công thành.
-Ưu tư nghĩa lớn tình phu phụ.
-Cảm kích ân sâu nợ lá cành.
-Bi lối điên đầu thân huyễn hoặc. -Cùng đường nhức óc mạng mong manh. -Thời gian đã hẹn chờ ta đến. -Cuộc sống vô thường có tử sanh !
HƯƠNG-TRÂM (Viết từ BV.11.3.16)

One thought on “Bài thơ mới ra lò của Ba tôi CẢM XU C Tư đa i tan dâ n dươ i nă ng hanh Cơn đau trâ n chiê n tâ n công tha nh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *