ANH ƠI ĐỪNG VỀ, Em sẽ buồn lắm, nếu anh về, Gặp rồi thêm nhớ, sầu tái tê, Tay ôm gối chiếc, nhòa ướt lệ

ANH ƠI ĐỪNG VỀ
Em sẽ buồn lắm, nếu anh về
Gặp rồi thêm nhớ, sầu tái tê
Tay ôm gối chiếc, nhòa ướt lệ.
Giấu mãi tim em, phút hẹn thề.
Cất trong hoài niệm, nỗi nhớ mong.
Lời yêu hẹn ước, để trong lòng.
Giấc mơ gặp gỡ, vòng ân ái .
Mái tóc hương bay, vẫn sáng trong.
Ôm tình trong mộng, anh buồn nhiều.
Nhưng lời yêu dấu, biết bao nhiêu.
Ngọt ngào thơm thảo, cùng năm tháng.
Giữ suốt cuộc đời, đỡ cô liêu ./.


Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008260360783

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *