Anh Lương đang ở đâu? , Về với em anh nhé!, Cuộc đời em nhỏ bé

Anh Lương đang ở đâu?
Về với em anh nhé!
Cuộc đời em nhỏ bé.
Nên phải dựa vào anh.
Mỗi sáng chủ đánh răng.
Đều mân mê rất nhẹ.
Nên dù em nhỏ bé.
Vẫn được chủ rất thương.
Mỗi khi bước khỏi giường.
Đều tìm em ngay đấy.
Nhưng hôm nay em thấy.
Chủ vũ phu anh ah.
Bóp…bóp…em không ra.
Rồi em thấy anh ta.
Đã hết sức vạch ra…..
Giữa trời đông lạnh giá.
Ôi !khổ thân em quá!
Về với em đi nào!
Những ngày buồn không lưng. Ai cùng cảnh ngộ like cái nào.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *