5 năm rồi tình hình đã tiến triển rất xa

5 năm rồi, tình hình đã tiến triển rất xa,
cam đoan giờ đây cóc ai còn sướng với một luận cứ chủ quyền gì nữa,
khi nó đã mở rạp chiếu bóng ở hoàng sa và đánh cá cách đà nẵng 40 hải lý…
và đối lại là rút giàn khoan, và những vỉa hè im lặng dã dượi.

One thought on “5 năm rồi tình hình đã tiến triển rất xa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *