10 năm rồi mới về dự kỷ niệm ngày thành lập Viện thiết kê ́ BQP, gặp lại rất nhiều anh chị em từng công tác…

10 năm rồi mới về dự kỷ niệm ngày thành lập Viện thiết kê ́ BQP, gặp lại rất nhiều anh chị em từng công tác cách nay hơn 30 năm. Rất vui và cảm động.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *