1 năm sau khi sinh từ 68 kí lô lúc rời bàn sinh đến trc show 1 tuần nhảy lên cân thấy còn 47 kí

1 năm sau khi sinh từ 68 kí lô lúc rời bàn sinh đến trc show 1 tuần nhảy lên cân thấy còn 47 kí
Đủ để thấy 1 năm qua đã nỗ lực và vất vả thế nào
Tất cả các thành viên trong Lecia có lẽ cũng cảm thấy luôn áp lực và trong tình trạng “cố gắng mấy cũng thấy chưa đủ”
Quan điểm làm việc của mình là như vậy. Nếu đã xác định cố gắng, thì cố gắng gấp đôi, mạnh mẽ và dứt khoát gấp đôi dù có thể phải hi sinh nhiều hơn, nhưng mình tin kết quả cuối cùng nhận lại sẽ thật sự trọn vẹn.
Show diễn đối với một thương hiệu thời trang có lẽ là rất quan trọng bởi mang rất nhiều ý nghĩa, nó khẳng định một thương hiệu có tinh thần và tính cách, tôn vinh giá trị sản phẩm và sức lao động của những người làm ra nó.
Lần đầu tiên của chúng ta như vậy là đã thành công tốt đẹp
Cám ơn Lecia, cám ơn những người dù đã đi hay vẫn còn ở lại !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *